• 💞My funny Valentine

 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.

  pause
 • Lola as Jessica Rabbit 🐰🐰🐰

  pause
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.

  pause
 • ♠️Hận tình trong mưa.

  pause
 • Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
Jazz club 14/02/2020
more
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 💞My funny Valentine
 • 6
💞My funny Valentine ... Xem tiếp

Jazz club 27/12/2019
more
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.
 • 4
Natalie Cole vs Nate King Cole Unforgettable.: #Nataliecole #Nakekingcole #Unforgettable ... Xem tiếp

Jazz club 20/11/2019
more
 • 7
Lola as Jessica Rabbit 🐰🐰🐰
Jazz club 09/11/2019
more
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Từ viên kim cương thô tới Nữ hoàng nhạc Jazz
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • 2
Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát. ... Xem tiếp

Summer times 1968: Ella Fritzgerald là một phụ nữ da màu không ưa nhìn, có một lý lịch tối tăm, nhưng bằng giọng ca tinh khiết sầu muộn, đã khiến thế giới nghiêng mình tôn vinh bà là "Nữ hoàng nhạc Jazz". Gần 20 năm sau ngày mất của Fritzgerald, người yêu nhạc vẫn không nguôi nỗi nhớ về bà.

Jazz club 30/10/2019
more
 • 🎷🎷🎷
 • 7
🎷🎷🎷: 📯🎺