• Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.

 • ♠️Hận tình trong mưa.

  pause
 • Sway.

  pause
 • Guadalupe Pineda.

  pause
 • Quizas, Quizas, Quizas.

  pause
 • Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
Jazz club 09/11/2019
more
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Từ viên kim cương thô tới Nữ hoàng nhạc Jazz
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát.
 • 2
Chưa biết tới Jazz nếu chưa nghe Ella Fitzgerald hát. : ... Xem tiếp
Jazz club 30/10/2019
more
 • 🎷🎷🎷
 • 7
🎷🎷🎷: 📯🎺
Jazz club 25/10/2019
more
 • 4
❤Những người đàn ông trong danh sách tình nhân của Marilyn Monroe: #Marilyn_Monroe_Lovers
Jazz club 22/09/2019
more
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • ♠️Hận tình trong mưa.
 • 6
♠️Hận tình trong mưa.: 🎤Koibito Yo 🎹Mayumi Itsuwa♥️ ... Xem tiếp
Jazz club 18/09/2019
more
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • Sway.
 • 5
 • chia sẻ
Sway.: Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis. ... Xem tiếp